Make your own free website on Tripod.com

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
http://huaynamklaow.tripod.com

หน้าแรก
นายก อบต.
สภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ท้องถิ่นอำเภอคลองท่อม
กระทู้ถาม-ตอบ
อิเมล์ติดต่อเรา
รวมเว็ปไซค์ อปท.
รวมเว็ปไซค์กระทรวงต่าง ๆ
02
3
4
12
17
01
02

ติดต่อ อปท.ในอำเภอคลองท่อม

เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
เทศบาลตำบลคลองพน
อบต.คลองท่อมใต้
อบต.คลองท่อมเหนือ
อบต.พรุดินนา
อบต.เพหลา
อบต.คลองพน
อบต.ทรายขาว
ติดต่อส่วนราชการในอำเภอคลองท่อม
ปกครองอำเภอคลองท่อม
สถานีตำรวจอำเภอคลองท่อม
โรงพยาบาลอำเภอคลองท่อม
สนง.กองทุนสวนยาง
พัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม
เกษตรอำเภอคลองท่อม
ที่ดินอำเภอคลองท่อม
สาธารณสุขอำเภอคลองท่อม
สรรพากรอำเภอคลองท่อม

im_nsyok
นายวิเวก  ผิวดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
6
7
13
18
15
ถ
14
9

abt_hnk@thaimail.com
sanook
รวมเว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
012
sanook
hunsa
kapook
teenee
pantip
รวมแผนที่ประเทศไทย
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ดูทีวีจากเน็ต
ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
ตรวจเช็คสุขาพ
อ่านข่าวทุกฉบับในหน้าเดียว

012

01 ถ
พ
44

บ่อน้ำพุร้อนเค็ม
แหล่งท่องเที่ยวของตำบลห้วยน้ำขาว
04

ก

03

จัดซื้อจัดจ้างของ
อบต.ห้วยน้ำขาว

05

ประวัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์ตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนที่อำเภอคลองท่อม
โครงการพัฒนาที่กำลังดำเนินการ
นายกวิเวกคุยกับประชาชน
บอกเล่าข่าวตำบล
ประชุมสภา อบต.สัญจร