Make your own free website on Tripod.com

 

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

                “โครงสร้างพื้นฐานดี 
 มีการศึกษาและคุณภาพชีวิต
 เศรษฐกิจก้าวหน้า   ห้วยน้ำขาวน่าอยู่  
  พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”